SƠN, DẦU NHỜN, HÓA CHẤT

iStock_000014034693_Large-edit

Với chiến lược phát triển thị trường bền vững, chúng tôi hiện đã trở thành đại lý phân phối chính thức của các nhà sản xuất hàng đầu thế giới tại thị trường Việt Nam với đa dạng các sản phẩm về nhiên liệu, dầu nhờn và hóa chất.

Sơn và dung môi

  • Hãng sản xuất: AKZONOBEL, HEMPEL, NOROO-NANPAO
  • Khách hàng: PVEP, PV OIL, các nhà máy sản xuất thép, khai thác khoáng sản, các nhà máy lọc hóa dầu, các công ty dầu khí, hàng hải…

Dầu nhờn

  • Hãng sản xuất: SHELL, EXXON MOBIL, VIDAMO
  • Khách hàng: Vietsovpetro, PTSC, PV TRANS, các nhà máy nhiệt điện, các nhà máy sản xuất thép, khai thác khoáng sản, các nhà máy lọc hóa dầu, các công ty dầu khí, hàng hải.

Hóa chất

  • Hãng sản xuất: GRACE – USA, BASF – Germany
  • Khách hàng: Vietsovpetro, các nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy khai thác khoáng sản, các công ty khai thác dầu khí…